Any / Año
Ediciò / Edición
Data / Fecha
Lloc / Lugar
Classificació / Clasificación
Prensa
Fotos
2010
VIII
(1ª Jornada)
1 marzo 2010
Soller
VIII
(2ª Jornada)
20 junio 2010
Es Cubells (Eivissa)
VIII
(3ª Jornada)
3 octubre 2010
Lloseta