JOCS ESPORTIUS ESCOLARS

 

TIR DE FONA

 

 

REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE BALEARS

2007

 

FINAL

 

Patrocinat per la Direcció General d’Esports del Govern de les Illes Balears i organitzat per la Federació Balear de Tir de Fona, tindrà lloc a Mallorca, Pollensa poliesportiu municipal, a partir de les 10 hores, del dia 21 de abril, d’acord amb el

 

REGLAMENT

 

I. Modalitat.

         

          La competició es disputarà a la modalitat de pilota.

 

 

          II. Competició individual.

 

La competició es farà de forma individual a les dues categories establertes. Els guanyadors rebran el títol de Campió de Balears 2.007.

 

Podran participar-hi, els foners classificats als respectius campionats insulars.

 

 

          III. Categories ( Mixtes).

         

Nins  Nascuts al 1995, 96, 97 i 98

(Equivalent  a Benjamí- Aleví).

 

Joves Nascuts  al  1.991, 92,93 i 94

(Equivalent a Infantil - Cadet).

 

 

 

         

 

 

 

 

 

IV. Criteris de participació.

 

Hi podran prendre part, com a màxim,  els sis (6) millors foners de cadascuna de les categories i cadascuna de les illes (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera).

L’organització local podrà inscriure com a convidats, amb totes les prerrogatives, a 4 foners a cadascuna de les categories.

 

 

V. Distancies y nombre de llançaments.

 

          Distancia única per a totes les categories: 15 passes (9,75 metres).

          Llançaran dues rondes de 5 llançaments a la fase classificatòria.

          Els cinc foners amb millor puntuació de cadascuna de les categories passaran a disputaran la final, a dues rondes de 5 llançaments.

         

 

VI. Classificació final i desempats

 

La puntuació final serà la suma dels 20 llançaments.

 

Els desempats, es regiran per el que determina el Reglament de la Federació Balear de Tir de Fona.

 

VII. Reglament y Reclamacions.

 

La competició s’haurà de regir per el Reglament oficial del Tir de Fona, el que disposa aquesta convocatòria y demés disposicions federatives.

 

Tot lo no previst, serà resolt:

 

a)         Durant la competició, pel Jutge Àrbitre.

 

b)         Fora d’aquesta, pel Comitè corresponent, d’acord amb el règim disciplinari esportiu d’aquesta Comunitat Autònoma i les reglamentacions generals de la Federació Balear de Tir de Fona.

 

Palma, desembre de 2.006