CONVOCATORIA

 

 

 

JOCS ESCOLARS ESPORTIUS DE MALLORCA 2007-2008

TIR DE FONA

TROFEU CONSELL DE MALLORCA

 

 

 

NORMES REGLAMENTARIES DEL CAMPIONAT DE MALLORCA

2008

 

 

Modalitat Pilota

 

 

Condicions de participació i generals

 

Podran participar-hi els centres escolars i entitats que s’inscriguin en el termini fixat, a la Federació Balear i que compleixin el que estableix la “Convocatòria del Programa del esport a la edat escolar, per a la temporada 2.007-2008, en el que es refereix a participació, llicències, assegurances, revisions mèdiques, delegats oi entrenadors, documentació a presentar i demés prescripcions.

 

Categories (Mixtes)

 

Nins   Nascuts al 1.996,1997,1998 i 1.999 (Equivalent a Iniciació-Benjamí-Aleví)

 

Joves  Nascuts al 1.992,1993,1994 i 1995 (Equivalent a Infantil-Cadet).

 

 

Distàncies i nombre de llançaments.

 

Distància única per a totes les categories: 15 passes (9,75 metres)

 

Es disputaran dues rondes de 5 llançaments cadascuna, per a tots els participants.

 

Fases

 

 

Interna:

Organitzada i controlada pels centres i entitats inscrits, que classificaran equips de foners de cadascuna de les categories, per a la fase de sector.

Si ho sol·liciten la federació enviarà monitors i/o facilitarà material per tal de iniciar l’ activitat, amb el compromís de participació de un equip de 4 foners a la fase de sector del Campionat de Mallorca, que correspongui al club o centre escolar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector:

A cadascuna de les comarques establertes e l’estructura dels Jocs Esportius Escolars: Llevant, Migjorn, Nord, Palma, Es Pla, Ponent, Raiguer i Tramuntana.

L’organització estarà a càrrec de la Federació Balear de Tir de Fona, que assumirà el control tècnic i l’arbitratge.

 

Es disputaran,  als llocs que es comunicaran oportunament.

 

Cadascun dels sectors classificarà els dos millors equips de cadascuna de les categories (Nis i Joves), per a la Final de Mallorca. Així mateix, classificaran per a la final, els tres foners amb millor puntuació de cadascuna de les categories , que no s¡hagin classificat amb el seu equip.

 

Final:

Organitzada i controlada per la Federació Balear de Tir de Fona. Hi haurà una reglamentació especifica per aquesta jornada

Els deu millors foners de cadascuna de les categories es classificaran per a la final Balear, en el marc del Jocs Esportius escolars, d’acord amb la normativa del Govern de les Illes Balears.

 

 

Reglament y Recursos

 

La competició s’haurà de regir per el Reglament Oficial del Esport del Tir de Fona, el que disposa aqueta convocatòria, els reglaments específics de cadascuna de les competicions i les disposicions federatives.

 

Les qüestions no previstes, seran resoltes:

 

a)       Durant la competició, per el Jutge Àrbitre, nomenat per el Col·legi de Jutges de la Federació Balear de Tir de Fona.

 

b)       Fora d’aquesta, pel Comitè Corresponent, d’acord amb el regim disciplinari esportiu d’aquesta Comunitat Autònoma i les reglamentacions i normes de la Federació Balear de Tir de Fona.

 

Règim econòmic

 

Els equips i participants individuals, no hauran de abonar cap drets de arbitratge, que serà finançat al 100% pel Consell de Mallorca departament d’Esports.

 

Coordinador Esportiu Escolar de la Federació Balear de Tir de Fona :

Josep Sanchis Pastor (telèfon 619 068 164)

 

 

Palma, octubre de 2.007